תיכון לעלות – ההשקעה הכדאית ביותר בפרויקט DTC – design to cost

מתוך ניסיוננו אנו יודעים כי 80% מעלות המוצר נקבע במהלך תהליך הפיתוח והתכן ההנדסי. בדרך כלל צוות פיתוח מתמקד בהגשמת הביצועים ודרישות של הלקוח, בעוד עלות המוצר היא נגזרת כתוצאה מהפיתוח והתכן. העלות לרוב אינה נתון תיכון ראשי, (כמו ביצועים), ואין מעקב רצוף אחר עמידה בעלות המוצר לאורך תהליך הפיתוח. בסיום התכן, מתקבל מוצר יקר ולא תחרותי בשוק. האפשרות היחידה שנותרה היא להוריד את עלויות בתהליך היצור, אך בשלב זה דרגת החופש לשינויים מעטה מאד, ולכן גם כמעט לא משפיעה על הורדת עלות המוצר.

תהליך תיכון לעלות, ממקד את צוות הפיתוח והתכן ההנדסי על עמידה ביעדי עלות מתחילת תהליך הפיתוח באותה רמת חשיבות כמו עמידה ביעדי הביצועים והלו”ז.  ההשקעה בהטמעת מתודולוגיה תיכון לעלות מעטה מאד בעוד שהחזר ההשקעה, או הרווח הנוצר, גדול בסדרי גודל

ההשקעה הנדרשת מהארגון/מפעל

ביצוע מספר הרצאות על מנת להעלות את המודעות ולחשוף את האנשים למתודולוגיה ולכלים

ביצוע כמה סדנאות מעשיות להורדת עלויות על כמה מוצרים אופיניים של המפעל

כתוצאה מביצוע שני שלבים אלו, מקבלים הורדת עלויות של עשרות אחוזים של המוצרים שתוקפו בסדנאות, ורוכשים את הידע והפרקטיקה כיצד להטמיע תיכון לעלות בצורה עצמאית

Comments are closed.