תחומי עיסוק

סדנאות גיבוש צוות המפעל/ארגון
בניית שרשרת הערך במפעל – VSM
בניית תוכנית אסטרטגית על פי – PDM
בניית תוכנית הטמעה המתאימה למפעל
בניית צוות מפעלי הדרכות ותרגול
ליווי ההטמעה וביצוע אירועי קייזן וסדנאות
הנחייה בכתיבת מדריכים ונוהלים
ביצוע סדנאות יישומיות בפרויקטי פיתוח ספציפיים – LEAN
בניית תוכנית פיתוח
שיפור יעילות ניהול הפרויקטים
גיבוש צוות הפרויקט IPT
תאום וסינכרון תוכניות פיתוח לעמידה / קיצור לוחות הזמנים – LPD
פיתוח ומיצוי דרישות לקיצור לו”ז הפיתוח QFD
מעבר מפיתוח ליצור מוכנות ליצור
הורדת עלויות היצור וההרכבה DFMA
שיפור וקיצור תהליכי פיתוח
הקצאת עלויות בפרויקט – DTC
רידוד דרישות והורדת עלויות הפרויקט
קיצור שרשרת האספקה מהספקים
אופן ישום וביצוע סדנאות ואירועי קייזן
הורדת עלויות ספקים
ניהול פרויקטים אצל קבלני משנה
ביצוע אירועי קייזן בתהליכים תפעוליים ולוגיסטים
קיצור לוחות הזמנים של תהליכי משאבי אנוש
קיצור לוחות הזמנים של תהליכים שיווקיים
קיצור לוחות הזמנים של תהליכים כספיים
קיצור לוחות הזמנים של תהליכי רכש (שרשרת האספקה)
הנחיית אירועי קייזן
ביצוע הדרכות בכל מתודולוגיות – LEAN
הדרכות מנהלי פרויקטים
כל הכלים -TPS – Toyota Production System
מעבר מפיתוח ליצור
שיפור וקיצור תהליכי פיתוח
ניהול ספקים וקבלני משנה
Lean Product Development
QFD – Quality Function Deployment
DFMA – Design For Manufacturing & Assembly
DTC – Design To CostComments are closed.