מילון LEAN

Topic

תאור

3 P`s Production Preparation Process

תהליך הכנת ייצור P3: תהליך פיתוח של קו מוצרים או של מערכת ייצור ספציפית בזמן הקצר ביותר, תוך עמידה ב-:
דרישות התיכון והאיכות
יעד הזמן בין העלאת הרעיון לבין שיגור המוצר לשוק
דרישות הייצור
דרישות העלות

5 Why`s

שאלות למה?: חמש שאלות “מדוע”  שנועדו לאתר את שורש הבעיה.

5S`s

חמשת ה-S: שיטה לכינון דפוסי התנהגות השומרים על עצמם ומתמידים בטיפוח מקום עבודה במצב מסודר, נקי ויעיל. באופן ספציפי:

מיון Sortקנג’י 整理 ברומאג’י Seiri): מתייחס להרגלי המיון של הכלים, החומרים, המסמכים וכו’ באזורי העבודה, ושמירה רק על הפריטים החיוניים. כל שאר הפריטים מאוחסנים או נזרקים. פעולות אלו מובילות לכך שיהיו פחות גורמי סיכון ופחות אי סדר שיכולים להפריע ליצרניות העבודה.

ארגון Straightenקנג’י 整頓 ברומאג’י Seiton): מתמקד בצורך לאזור עבודה מאורגן. כלי עבודה, ציוד וחומרים חייבים להיות מסודרים באופן שיטתי על מנת לאפשר את הגישה הקלה והיעילה ביותר. צריך להיות מקום לכל דבר וכל דבר צריך להיות במקומו.

ניקיון Shineקנג’י 清掃 ברומאג’י Seiso): מציין את הצורך לשמור על אזור העבודה נקי בנוסף על הסדר. ניקיון בחברות יפניות הוא פעילות יומיומית. בסיום כל משמרת, אזור העבודה מנוקה והכל מוחזר למקומו.

אחידות Standardizeקנג’י 清潔 ברומאג’י Seiketsu): מאפשר שליטה והמשכיות. ניהול משק בית בסיסי מיושם בכל מקום במפעל. כולם מכירים את תחומי האחריות שלהם. חובות משק הבית הן חלק משגרת העבודה הרגילה.

המשכיות Sustainקנג’י 躾 ברומאג’י Shitsuke): מתייחס לשמירה על סטנדרטים ושמירה על המתקן בטוח ומסודר ביעילות, יום אחר יום, שנה אחר שנה.

6 Sigma

שש סיגמות: מונח בבקרת תהליכים סטטיסטית, שנטבע בשנות השמונים על ידי מוטורולה. משמשת לאיתור האפשרויות הנובעות משינויים בתהליך לקלבת רמת איכות של שש סיגמות, שמשתווה ל‑  3.4 פגמים באוכלוסיה של מיליון יחידות.

7 Types of Waste

שבעה סוגי הבזבוז: (במערכת הייצור של טויוטה, ייצור יעיל כולל ביטול מוחלט של בזבוז Moffit Associates). סוגי הבזבוז הם:

ייצור יתר (מלאי) –ייצור או רכישת כמות פריטים העולה על זו הנדרשת על ידי הלקוחות. גורם להצטברות מלאי מיותר.

עיכובים (המתנה) – בזבוז הנובע מהמתנה לשלב עיבוד הבא או מזמן הבטלה.

מוצרים פגומים (פסולת) – בזבוז חומרים, עבודה ותקורה הנובע ממוצרים פגומים ומעיבוד חוזר.

עודף עיבוד – בזבוז הנובע מביצוע מיותר או בלתי יעיל, או בלתי יציב של תהליכים/פעולות.

שינוע – בזבוז הנובע מתנועת חלקים, עובדים ומכונות ייצור, בדרך שאינה אופטימאלית ואיננה מוסיפה ערך.

תובלה –העברה מיותרת של חומרים או מוצרים ממקום למקום.

ניצול שגוי של משאבים – לא ליצירת ערך ללקוח

Acceptance Test.

בדיקת קבלה: תהליך בדיקת שעובר כל מוצר שסיים פיתוח וכל מוצר סדרתי לפני מסירתו ללקוח

Added Value

ערך מוסף: עבודה שהלקוח מוכן לשלם עליה, עבודה המשנה את המוצר או את המידע הקשור בו.

Adjustment Elimination

ביטול כיוונים: כיוונים וניסויים (זמן כינון-set‑up time) גוזלים כ-50 עד 70 אחוזים ממשך הייצור. ביטול כיוונים מביא לחיסכון ניכר. הצבה ושימור alignment מוחלטים הם האמצעי היעיל ביותר לשיפור תהליך הייצור.

Advanced Quality System

מערכת איכות מתקדמת: מערכת איכות שתוכננה על ידי בואינג ומתמקדת בהפחתת הסטיות במאפיינים חשובים מבחינת הלקוחות של פעולות בעלות ערך מוסף. המערכת פותרת קשרים מורכבים בין המשתנים הרבים המשפיעים זה על זה ומשתמשת בשיטות סטטיסטיות לפתרון סטיות הנובעות ממקורות משותפים. המערכת מסתמכת על נתונים שנרשמו לאורך פרקי זמן ארוכים ומשווה אותם לתיעוד המציאות הנערך בטווח הקצר, במסגרת ההתייעלות.

Afinity Table

טבלת קירבה: שיטה לסידור פרטים על פי משפחות

Agile

זריז: מונח שנטבע במקור בהנדסת תוכנה, כתהליך פיתוח מהיר שפחות רגיש לשינויים בדרישות במהלכו. מתבסס על פיתוח באיטרציות קטנות.

Andon

אנדון: אמצעי בקרה חזותי, הנדלק ומאותת לכל הנוכחים בשטח על סוג הבעיה ועל מקום התרחשותה.

Batch מנה: השיטה המקובלת בייצור כמותי של מנות חלקים גדולות וצבירת חלקים אלה להמתנה בתור לפני הפעולה הבאה בתהליך הייצור.
Benchmarking

סקר שוק: תהליך של הערכת מוצרים, שירותים ותהליכים מול המתחרים  המובילים בענף

Bias for action

הטייה לפעולה: דחיפה ומוטיבציה לפעילות לקבלת תוצאות – מיושם באירועי קייזן.

Brainstorming

סיעור מוחות: תהליך של העלאת רעיונות, דעות, תחושות ונתונים לגבי נושא מסוים בקרב קבוצה באופן אסוציאטיבי, שוטף ובלתי-מבוקר. בסיעור המוחות נאספים רעיונות רבים בפרק זמן קצר.

Capability Maturity Model (Integrated)

מודל בשלות היכולת (המשולבת): שיטה לבחינת בשלות היכולת התהליכית של המפעל הנבדק, בהשוואה לתהליכים אופטימאליים שנקבעו על ידי המפעלים המופעלים בשוק. המקור היה מוכוון לתוכנה, אך כיום מוכוון לתחומים רבים אחרים (CMMI). המודל מפותח ומתוחזק על ידי SEI

Card & Dots

כרטיסים ונקודות: שיטה לאיסוף רעיונות ודירוגם ע”י המשתתפים

Cash Flow

תזרים מזומנים: ההכנסה בניכוי ההוצאות, שנכנסת למפעל/ לפרוייקט בפרק זמן נתון.  לעומת ההכנסה החשבונאית-שמתארת את סך כל המזומנים שנכנסים למפעל/לפרוייקט  בפרק זמן נתון. בדוח רווח והפסד תזרים המזומנים שווה להכנסה הנקייה בניכוי מסים והוצאות שאינן במזומנים, לרבות פחת.

Cells

תאים: מערך צמוד של מכונות מסוגים שונים המבצעות פעולות ייצור. המערך בנוי, בדרך כלל, בצורת “U” כדי לאפשר זרימת יחידה אחת ופריסה גמישה של כוח אדם מינימאלי להפעלת מספר מכונות.

Chaku Chaku

צ’אקו צ’אקו: מונח יפני שמשמעו “טען טען”. מתייחס לקו ייצור המצוי ברמת יעילות המטילה על המפעיל טעינת החלקים ופותרת אותו מכל מאמץ נוסף הכרוך בפריקת חומר או בהעברתו.

Champion

אדם האחראי בארגונו על ביצוע והטמעה של כל הפעולות הקשורות ביישום פעילות מסוימת, כמו לדוגמה ה-LEAN

Checkpoint

נקודת בדיקה: מתקן בקרה מצויד באמצעים. נקודת בדיקה מחייבת החלטה מידית וטיפול.

Concurrent Engineering

הנדסה משולבת: הליך פיתוח מוצר, שבו מתבצעות פעילויות התיכון לייצוריות וההעברה לייצור במהלך הפיתוח, באמצעות עבודת צוות רב-תחומי

Configuration Management & Control

בקרת תצורה: תהליך ניהול ובקרה של כל המאפיינים התפקודיים והפיזיים של המוצר, בין אם בחומרה או בתוכנה, כפי שהם באים לידי ביטוי במסמכים טכניים.

Continuous Improvement

שיפור מתמיד: גישה שעל פיה עובדי הארגון מחפשים ללא הרף דרכים לשפר את השיטה והתהליכים שבה הם מבצעים את משימתם.

Continuous Improvement Event

אירוע שיפור מתמיד: נקרא גם אירוע קייזן. מאמץ נמרץ לטווח הקצר של צוות רב-תחומי ורב-מדרגי, הממוקד בזרם הערך ובתנועתו. האירוע נועד להשגת יעדים ספציפיים שהוגדרו מראש.  הוא מתבצע באזור היעד בבתי מלאכה או במשרדים.

Control Item

פריט בקרה: פריט שנבחר לבקרת עמידה במצב רצוי. אמת-מידה, אשר במהלך פעולה ניהולית מודדת או בוחנת את נתוני המטרה, את תכולת העבודה, את התהליך, את תוצאות כל אחד משלבי פריצת הדרך ואת השיפור בבקרה.

Control Point

נקודת בקרה: פריט בקרה המכוון למטרה. נקודת בקרה משמשת לניתוח נתונים ונקיטת פעולה על פי המתחייב מהם.

Cost

עלות: הוצאה בגין תשומות הייצור כגון חומר, עבודה או תקורה.

Cost as  Independent Variance) CAIV

עלות כמשתנה עצמאי: התייחסות לעלות המוצר באותה רמת חשיבות כמו דרישת ביצועים ולוחות זמנים

Cp-Process Capability

כושר תהליך: הדירות repeatability של איכות המוצרים המיוצרים באמצעות התהליך. הנוסחה המקובלת למדידת כושר התהליך היא:

USL and LSL – are the upper and lower spec. limits of the process.
– is the estimated variability of the process (expressed as a standard deviation)

Creativity b4 Capital

יצירתיות לפני השקעה: הדרישה לחפש רעיונות יצירתיים לפני שמשקיעים כסף בתהליך השיפור.

Critical Design Review – CDR

סקר תיכון קריטי: סקירה הנערכת במטרה לקבוע אם התיכון המפורט עונה לדרישות הביצועים וההנדסה של מפרט הפיתוח; אימות תאימות התיכון המפורט של הפריט והפריטים אחרים כגון ציוד, מתקנים, תכניות מחשב וכוח אדם; הערכת הייצוריות producibility ותחומי סיכון; ובדיקת ההתאמה למפרטי המוצר המוקדמים.

Curtain

וילון: שיטה להדמיית ייצור בתהליך זרימה מתמדת כולל מנה ומכונה המעבדת לפי תור. וילונות עשויים להיות נחוצים בדרך לתהליך זרימת יחידה אחת.

Customer Satisfaction

שביעות רצון הלקוח: עמידה בציפיית הלקוחות לביצועים, איכות, מחיר ועמידה בלוח זמנים.

Customer Satisfaction Unit – CSU

יחידת שביעות רצון הלקוח: כל פריט נפרד המסופק על ידי ספק ללקוח פנימי או חיצוני, העונה לצרכי הלקוח. זה יכול להיות מוצר סופי, זווד חלקים, מערכת שרטוטים הנדסיים, הזמנת כלים שהושלמה וכו’.

Cycle Time

זמן מחזור: הזמן הנדרש למפעיל להשלמת מחזור עבודה אחד שנמדד מכניסת חלק איד לתחנת העבודה ועד לכניסת החלק הבא אחריו.

Design Failure Mode and Effects Analysis – DFMEA

ניתוח מצבי כשל תיכון ותוצאותיהם: שיטת ניתוח התיכון לזיהוי כשלים פוטנציאליים, טעויות וליקויים והשפעתם על העלות והסיכון, לפני הכניסה לשלבי הייצור.

Design For Manufacturing and Assembly – DFMA

תיכון לייצור ולהרכבה: תיכון לעלות יצור והרכבה מינימאליים. התהליך כולל בחינה מעמיקה של תהליכי הייצור, הכלים, אמצעי בקרת האיכות והציוד הנלווה והאלטרנטיבות להוזלתם. השאיפה היא למספר מינימאלי של חלקים פשוטים וסטנדרטיים.

Design of Experiments – DOE

תיכון ניסויים: תיכון ניסויים בדרך היעילה והחסכונית ביותר להסקת מסקנות תקפות ורלוונטיות תוך מזעור תשומות התהליך והתכנסות הסטיות של תפוקותיו. השיטה מיישמת עקרונות גיאומטריים לדגימה סטטיסטית מתכנסת עם מדגם נסויים מינימאלי.

Due Date Performance – DDP

ביצועי עמידה ביעד: מדד באחוזים לעמידה בתאריכי האספקות ללקוח

Design to Cost – DTC

תיכון לעלות: תהליך לשילוב עלות המוצר כפרמטר תיכנוני, המסייעת להתכנס ולעמוד בגבולות עלות המוצר כפי שנקבעו מראש בתהליך הפיתוח.

Elimination of Waste

ביטול בזבוז: גישה הקובעת כי תיכנון כל פעילות מבוצעת מחייב בחינת נחיצות והאם היא משפיעה על ערך הפריטים והשירותים המסופקים או על העמידה בדרישות הלקוח. הגישה קובעת אם הפעילויות משרתות את המשתמשים, או שמא המשתמשים משרתים את הפעילויות.

Empowerment

העצמה: תהליך שבו מוענקות לעובדים סמכויות לבצע את עבודתם תוך צימצום הבקרה עליהם. העצמה מצמצמת התנגדויות לשינויים, יוצרת אצל העובד תחושת שותפות ובעלות על העבודה ומגבירה את מערבותו.

Escapes

פסולים:  מוצרים בלתי קבילים שסופקו ללקוחות (פנימיים או חיצוניים) ואותרו על ידם ככאלה. מוצרים בלתי קבילים הם אלה שאינם מתאימים למפרטים או לתקני איכות העבודה.

Failure Mode and Effects Analysis – FMEA

ניתוח מצבי כשל והשפעתם: שיטה המשמשת לזיהוי הגורמים לכשלים, טעויות וליקויים, במטרה לבנות תכניות לפעולות מתקנות.

First Article Inspection

בדיקת התוצר הראשון: בדיקת התפוקה הראשונה מקו היצור שנועדה לבדוק את תקינות הקו והמוצרים המיוצרים בו.

First Pass Yield

שילוב במעבר ראשון: אחוז המוצרים התקינים שיצאו מתחנת העבודה (שלא עברו תיקונים) מתוך סה”כ המוצרים שיוצרו בתחנה.

First Time Quality – FTQ

איכות הפעם הראשונה: אחוז מסירת מוצרים איכותיים ללקוח בפעם הראשונה מתוך סך כמות הייצור.

Fishbond

פישבונד: שיטה לאיתור סיבות לבעיה. פירוק נושא כלשהו למספר מרכיבים

Flow

זרימה: זרימה של חומר, מוצרים שירותים ומידע בתהליך הייצור.

Flow & Linkage

זרימה וזיקה: תהליכי הזרימה של חומר, שירותים ומידע בריצפת היצור והממשקים ביניהם.

Flow Production

ייצור זרימה: תיאור סכמתי

Flowchart

תרשים זרימה: תצוגה גרפית של זרימת הפעולות בתהליך של אופן עיבוד חומרים ומוצרים, שירותים ומידע. נועד לשפר את הבנת הזרימה והקשרים בין המרכיבים השונים.

Gemba

גֶמבָּה: המקום ששם מתרחשים הדברים

Heijunka

הייג’ונקה: עריכת תוכנית עבודה מאוזנת על ידי סידור הזמנות בתבנית חוזרת על עצמה ואיזון הסטיות היומיות בסך ההזמנות לרמה התואמת את הביקוש בטווח הארוך.

Histogram

היסטוגרמה: לוח נתונים וההתפלגותם, בדרך כלל-בצורת גרף עמודות. אפשר להשתמש בה, למשל, לגילוי רמת הסטיות בתהליך.

Integrated Product and Process Development – IPPD

פיתוח משולב של מוצר ותהליך: תהליך תיכון, המבוצע באמצעות צוותים רב-תחומיים, שכולל את פיתוח תהליכי הייצור בד בבד עם פיתוח המוצר.

Integrated Product Team – IPT

צוות משולב למוצר: צוות רב-תחומי, ממוקד מוצר או פעילות, האחראי לפיתוח המוצר או תהליך. הצוות כולל נציגים מכל התחומים הרלוונטיים באירגון.

Inventory

מלאי: אוסף חומרי הגלם, העבודה בתהליך ומלאי המוצרים הגמורים. מלאי עודף הוא מרכיב בלתי יצרני ומהווה השקעה המעניקה תשואה נמוכה או אפסית.

Inventory Turns

מחזורי מלאי: הקצב שבו המלאי נצרך ומתחדש. מחזורי מלאי מהירים מעידים על עודף מלאי נמוך. מחזור מלאי מחושב בד”כ על פי היחס שבין העלות הממוצעת של המלאי בתקופה נתונה לעלות הסחורות הנצרכות בתקופה זו.

Jidoka

ג’ידוקה: מיכון אוטומטי הכולל מנגנון לגילוי מצבים חריגים או פגמים, ועוצר את פעולת המכונה כאשר מתגלה מצב חריג או פגם כאמור.

Just-In-Time

בדיוק זמן: שיטה המתמקדת בייצור של כל מה שנחוץ, כאשר זה נחוץ. לא מוקדם יותר ולא מאוחר יותר. מטרתה להקטין את המלאי ל-0.

Kaikaku

קאיקאקו: סידור מחדש של מערך ייצור, באופן שבו תנועות בין תחנות העבודה נעשות בזרימת אחת רצופה ובמרחק פיזי קצר.

Kaizen

קייזן: מונח ביפנית שמשמעו “שיפור מתמיד”.

Kaizen Event

אירוע קייזן: שיפור של תהליך קיים, שמבוצע בעזרת כלי TPS ע”י צוות העובדים ומנחה. האירוע נמשך כמה ימים ובסיומו עובדים על פי התהליך המשופר. האירוע מתמקד בזרם הערך (Value Stream) ובתנועתו, ונועד להשגת יעדי חברה ספציפיים. הוא מבוצע באזור בו הפעולה מתבצעת-בתי המלאכה או המשרדים.

Kanban

קאנבאן: מונח ביפנית שמשמעו “לוח מודעות”. כלי תקשורת, בייצור במשיכה, המשמש להעברת הודעות על צורך במוצר או בשירות. לוחות אלה פותחו במקור לתקשורת בין פעולות המתבצעות באתרים שונים. הלוח נועד להודיע על שינוי בדרישה או באספקה. מופעל, בד”כ, כדי ליזום תנועת חומר לתהליך או דרכו שלא דרך המערכות הממוחשבות.

Key Caracteristic

תכונות קריטיות. מספר קטן של תכונות  של המוצר שהן החשובות ביותר ללקוח.

LCC

עלות מחזור חיים: העלות הכוללת של פיתוח, הפעלה, תחזוקה וגריטת מוצר לאורך כל חייו. משמש, בין היתר, לבחירת חלופת התיכון הטובה ביותר.

Lead Time

זמן אספקה: הזמן הכולל לאספקת מוצר, ממועד הכנסת ההזמנה על ידי הלקוח ועד למסירת המוצר לידיו.

Lean

“רזה”: תהליך מובנה לזיהוי וביטול בזבוזים דרך שיפור מתמיד

Lean Business System

ניהול “רזה” של מערכת עסקית:יישום עקרונות LEAN בתחום ניהול העסקים בארגון

Lean Manufacturing

ייצור “רזה”: יישום עקרונות LEAN בריצפת היצור

Lean Product Development LPD

פיתוח “רזה” של מוצרים: יישום עקרונות LEAN בתהליך פיתוח מוצרים וניהול פרויקטים

Lean software development

פיתוח “רזה” של תוכנה: יישום עקרונות LEAN בפיתוח תוכנה

Lean Systems Engineering

הנדסת מערכות “רזה”: יישום עקרונות LEAN בהנדסת מערכות

Long Lead Item – LLI

פריטים ארוכי אספקה: מוצרים שזמן אספקתם ארוך יחסית לפרק הזמן שדרוש לגמר היצור או הפיתוח.

Macro Plan

תוכנית כוללת: תוכנית ההנהלה הבכירה שמגדירה את לוח הזמנים לביצוע הפעולות העי’קריות של הארגון

Make It Ugly!

כער אותו!: כאשר יש בזבוז, אין להסתיר אותו. יש לחשוף את הבזבוז כפי שהוא.

Make or Buy Decision

החלטת עשה/קנה: מערכת שיקולים להחלטה האם לייצר פריט מסויים או לקנות אותו מספקים חיצוניים.

Material Replenishment System, MRS

מערכת חידוש המלאי    – שיטה המפעילה  אמצעים חזותיים  כדי לאותת על צורך בחידוש מלאי החומרים, החלקים או מצרכים אחרים הממוקמים במרכזי חידוש המלאי.

Material Replenishment System – MRS

מערכת חידוש המלאי: שיטה המפעילה אמצעים חזותיים כדי לאותת על צורך בחידוש מלאי חומרים, חלקים או מצרכים אחרים שנמצאים במרכזי חידוש המלאי. שימוש במערכת כזו מנוגד למומלץ בחשיבה הרזה.

Material Requirements Planning, MRP

תכנון דרישות החומר: מערכת ממוחשבת לקביעת כמויות/מועדי צריכה לחומרים הנדרשים במערכת הייצור. המערכת מבוססת על לוח הזמנים הראשי לייצור, על רשימות חומרי הגלם לכל אחד מן הפריטים המיוצרים, ועל מצב מלאי הפריטים הקיים. שימוש במערכת כזו מנוגד למומלץ בחשיבה הרזה.

Management by Objectives – MBO

ניהול על פי יעדים: תהליך מדידת מנהלים על פי מדדים ספציפיים שנקבעו מראש לכל מנהל על פי תחומי העסקים שלו

Mean Time Between Failures – MTBF

זמן ממוצע בין תקלות: מדד לאמינות המוצרים

Mistake Proofing

מניעת טעות: שיטת תיכון שנועדה למנוע מהעובד לעשות טעויות.

Mixed Model

דגם מעורב: שיטה לייצור מספר חלקים או מוצרים שונים במנות שגודלן משתנה. בשיטה זאת התא או המפעל מייצר תמהיל מוצרים הדומה לזה הנמכר באותו יום ובכך תורם להקטנת מלאי העבודה בתהליך ומאפשרת תגובה מהירה לתנודות בביקוש.

Monument

אנדרטה: מכונת יצור גדולה שמשמשת לסוג יצור אחד, קבועה בקרקע וקשה לשנעה.

Muda

מוּדה: פעילות צורכת משאבים שאיננה יוצרת ערך – בזבוז.

Multi Skilled Workers

עובדים רבי-מיומנות: עובדים, בכל רמות המדרג, בעלי מיומנויות והכשרה מגוונות. הם מסוגלים לבצע מספר משימות שונות ומעניקים לארגון יתר גמישות.

Multi Task Working

עבודה רב-משימתית: תאי ייצור שבהם כל עובד מפעיל מספר מכונות בו זמנית.

New Product Introduction – NPI

הכנסת מוצר חדש: פיתוח מוצר חדש או שירות חדש בפעם הראשונה.

Not Invented Here.

לא הומצא כאן: תרבות ארגונית או מוסדית שדוחה ידע או מידע שמקורם מחוץ לארגון.

On the Job Training -OJT

אימון תוך עבודה: שיטת לימוד וחניכה תוך כדי ביצוע העבודה.

On Time Delivery

אספקה במועד: היחס באחוזים בין מספר המוצרים הקבילים שסופקו בפרק זמן נתון, למספר המוצרים שתוכננו לאספקה באותו פרק זמן.

One Piece Flow זרימת יחידה אחת: תהליך שבו המוצרים מיוצרים אחד אחד, על פי הדרישה של התחנה הבאה, בניגוד לעבודה במנות.
Operating Margin

שולי תפעול: היחס באחוזים שבין ההכנסה התפעולית (לפני ריבית ומסים) לבין המכירות בפרק זמן נתון.

Organization Structure

מבנה הארגון: האופן שבו מבוצעת הקצאת משאבים למשימות שצריכות להתקדם לאורך זרם הערך. המבנה כולל הנהלה חוצה פונקציות, צוותי עבודה אנכיים, והכשרת עובדים רבי-מיומנות.

Pareto Analysis

ניתוח פָּארֶטוֹ: שיטה לניתוח התרחשויות על פי עקרון פרטו , הנלקחות בתוך מסגרת זמן ספציפית, של האירוע הנמדד, לפי סדר קדימויות.

Pareto Principle

עקרון פָּארֶטוֹ: חוק ה-80/20. הפריטים המשמעותיים בקבוצה נתונה הם, בדרך כלל, נתח קטן יחסית מן האוכלוסיה הכוללת. לחילופין, רוב פריטי האוכלוסייה הכוללת, יהיו, גם במצטבר, בעלי משמעות פחותה יחסית.

Policy Matrix Deployment – PDM

מטריצת פריסת מדיניות: כלי אסטרטגי לקבלת החלטות, המשרת את הצוות הניהולי של המפעל. מטריצה המראה את הפעולות הדרושות לביצוע המדיניות, הממקדת את המשאבים ביוזמות חיוניות הנחוצות למימוש היעדים העסקיים של המפעל, במהלך השנה.

Policy Deployment Process Review – PDPR

סקר תהליך פריסת המדיניות: סקר הבודק את תהליך, ההתקדמות והעמידה במדדים של מימוש המדיניות, הממקדת את המשאבים ביוזמות חיוניות הנחוצות למימוש היעדים העסקיים של המפעל.

Physical Layout

מערך פיזי: תכנון זרימת העבודה והצבה פיזית של מכונות או ריהוט, על פי דרישות המוצר או שינוע המידע (ולא לפי דרישות סוג התהליך).

Physical Layout

תרשים פיזי: תרשים של המערך הפיזי של ריצפת היצור.

Point of use

המקום שבו צריכים את החומרים, הכלים, הפריטים או המידע.

Pokayoke

פוקהיוקה: מונח ביפנית שמשמעותו חיסון מפני אנחות “אוף!” . שיטה לתיכון תהליכים – תהליכי ייצור או תהליכים מינהליים – באופן המונע טעויות.

Policy Deployment

יישום מדיניות: כלי אסטרטגי לקבלת החלטות המשרת את הצוות הניהולי, הממקד את המשאבים ביוזמות חיוניות הנחוצות למימוש יעדיה העסקיים של הפירמה.

Preliminary Design Review – PDR

סקר תיכון ראשוני: סקירה המתבצעת לגבי כל פריט תצורה להערכת ההתקדמות, ההלימות הטכנית וסילוק הסיכונים של גישת התיכון שנבחרה; לקביעת התאימות עם דרישות הביצוע וההנדסה של מפרט הפיתוח; ולקביעת קיומם ותאימותם של מישקים פיסיים ופונקציונליים בין הפריט ופריטים אחרים כמו ציוד, מתקנים, תכניות מחשב וכוח אדם.

Present Load Chart

תרשים עומס נוכחי: גרף המראה את חלוקת האנשים ועומס העבודה עליהם בפרק זמן מסויים

Process

תהליך: סדרה של פעולות בודדות הדרושות לביצוע תיכון, הזמנה או ייצור מוצר.

Process Failure Mode and Effects Analysis – PFMEA

ניתוח מצבי כשל תהליכיים ותוצאותיהם: אמצעי לניתוח תהליכים לזיהוי בעיות שעשויות לגרום לליקויים בחלקים.

Process Mapping

מיפוי תהליך: הצגה חזותית של רצף אירועים, שדרכם עובר בפועל כל מוצר, שירות או תהליך. כל שלב ברצף מוצג על המפה ומזוהה על פי סוגו.

Processing Time

זמן עיבוד: הזמן המושקע בפועל בתיכון המוצר או בייצורו או בטיפול בהזמנה. בד”כ, זמן העיבוד הוא חלק קטן ממשך הייצור או מזמן האספקה.

Product Family

משפחת מוצרים: מגוון של מוצרים דומים שמשתמשים במרכיבים זהים המיוצרים באותו תא ייצור. המונח מקביל, לעתים, ל-“תוכניות” programs .

Program Management Review – PMR

סקר ניהולי: סקר לבחינת סטטוס עמידת הפרויקט במטלות, לוחות הזמנים ובתקציב והסיכונים הצפויים עד להשלמתו.

Pull Production

ייצור במשיכה: שיטה שבה כל אחת מן הפעולות המבוצעות באחת התחנות בקו היצור, מושכת/דורשת את הסחורות מן התחנה הקודמת.

Quality At the Source

איכות במקור: שילוב מתקני פוקהיוקה, ביקורת ב-100% ללא נגיעת יד אדם ושיטות חיזוי להשגת אפס ליקויים.

Quality Function Deployment – QFD

פריסת פונקציית האיכות: אספקת “ערך ללקוח” ע”י איתור צרכי הלקוח, המוגדרים והלא מוגדרים, והפיכתם לדרישות הנדסיות כמותיות אופטימאליות. השיטה מתייחסת לצרכי הלקוח ועדיפויותיו, מצב התחרות בשוק ועלויות השגת היעדים.

Queue Time

זמן המתנה בתור: זמן שהיית המוצר בתור בהמתנה לפעולה הבאה.

Right Sized Tool

כלי בגודל נכון: תיכון, תזמון, או מתקן ייצור שניתן לשלבו ישירות בזרם המוצרים בתוך משפחת מוצרים, באופן החוסך העברות וההשהיות מיותרות בתהליך הייצור. כלים בגודל נכון מסייעים לזרימת המוצרים, בניגוד לאנדרטה.

Right Sizing

קביעת מימדים נכונים: גישה המחייבת שימוש במיכלים, בציוד ובשטח עבודה הקטנים ביותר שמתאימים למוצר אותו מייצרים.

Risk Management

ניהול סיכונים: מתודולוגיה לזיהוי וכימות סיכונים ובניית תוכנית להורדתם או צמצומם.

Robust Design

תיכון חסין: טכניקה המאפשר מדידת את רגישות התכן לשינויים בפרמטרים חיצוניים או פנימיים (רעש) והקטנת הרגישות הזו.

Self Inspection

בקרה עצמית:  מצב שבו מקבל העובד את האחריות ואת האמצעים הדרושים, כדי לעמוד ביעדי האיכות הנדרשים.

Sensei

סנסיי: מורה אישי ובעל ניסיון מעשי, השולט היטב בתחום מומחיותו.

Set Up

כינון: פעולת הכנת אמצעי הייצור לפני הייצור. זמן ההערכות הוא הזמן שעובר מיציאת החלק השמיש האחרון מהסדרה הקודמת ועד קבלת חלק שמיש ראשון מהסדרה החדשה.

Shine=Seiso

ניקיון: שמור על ניקיון כל האתר – רצפות, מכונות, ריהוט וכל השטחים במצב נקי ומסודר.

Single Minute Exchange of Dies, SMED

החלפת מבלטים בתוך דקה: סדרה של שיטות לכינון מכונות ייצור בפחות מעשר דקות. המונח כינון בנגיעה אחת (One‑touch set‑up) נכון למקרים שבהם ההחלפה דורשת פחות מדקה אחת.

Single Piece Flow

זרימת יחידה אחת: זהו מצב שבו המוצרים מתקדם אחד אחד, בנתיב פעולות שונה בתהליך היצור וההרכבה

SIPOC = Suply – Input – Process- Output – Customer

אבני ביניין של שלב בתהליך

ספקים – תשומות – תהליך – תפוקות – לקוחות

Sort=Seiri

מיון: הבחנה ברורה בין הנחוץ והראוי לשימור לבין שאיננו נחוץ וראוי לזריקה.

Spaghetti Chart

תרשים ספגטי: מפת נתיב של מוצר ספציפי כאשר הוא מתקדם בזרם הערך בארגון העוסק בייצור, או תרשים של תנועת האנשים בתהליך.

SPC

בקרת תהליכים סטטיסטית: שימוש בכלים ובשיטות סטטיסטיים לזיהוי, ניתוח ובקרת השונוּת בתהליכי הייצור.

SQC

בקרת איכות סטטיסטית: שימוש בשיטות סטטיסטיות לניתוח, מעקב ובקרה של איכות המוצר ותהליכי הייצור.

Standard Operation

פעולה תקנית: ביצוע תקני של משימה בידי עובד אחד ומתמקדות בתנועת האדם. פעולה תקנית מבוצעת בזמן ליחידת המוצר, בסדר עבודה, תנועת המפעיל ובמלאי תקני של עבודה בתהליך.

Standard Work

עבודה תקנית: הממשק בין מפעיל לבין כלים וציוד בתהליך ייצור מוצר. עבודה תקנית מתעדת את הפעולה התקנית.

Standard Work In Process, SWIP

מלאי עבודה תקנית בתהליך: מלאי החומר שחייב להימצא בתהליך על מנת לאפשר את הפעלתו התקינה. כלומר, המספר המזערי של יחידות המאפשר זרימת התהליך וביצוע העבודה התקנית.

Standardize= Seiketsu

סטנדרטיזציה: שמור ושפר את שלושת ה-S הראשונים ע”י הפיכת תרבות העבודה לסטנדרט.

Straighten= Seiton

סדר: סדר את הפריטים החיוניים באופן המאפשר לכל אחד לאתרם בנקל, להשתמש בהם, ולהחזירם למקום הנכון.

Supply Management

ניהול האספקה: ניהול התהליך הלוגיסטי של זרימת החומר מן הספקים למפעל

Supportive Environment

סביבה תומכת: סביבה התומכת ביישום שינויים – סביבה ללא אשמים שבה צוותים מחפשים, ללא הרף, בזבוז ושיפורים. כאשר נעשות שגיאות, הצוותים מתקנים אותן וממשיכים לנוע. פרס נועד למי שאוזר אומץ לבצע שינויים.

Sustain= Shituke

התמדה: אימוץ המשמעת וההרגל להתמיד ולנהוג על פי הנהלים/השיטות הנכונים.

Systems Requirements Review (SRR)

סקר דרישות המערכת: נערך במטרה לוודא את הבנת המתכננים את צרכי הלקוח ואת ההתקדמות בהגדרת הדרישות הטכניות של המערכת. הסקר מתמקד בזיהוי הצרכים, הדרישות ותכונות המערכות ובהסכמה לגביהן עם הלקוח וכן להבטחה שהן מדוייקות, ברורות, שלמות, מנוסחות נכון ובנות אימות.

Takt Time

זמן ליחידת מוצר: המנה בין זמן הייצור הזמין הכולל למספר היחידות הדרושות ללקוח. אם, למשל, הלקוחות דורשים 225 יחידות של מוצר כלשהו ליום, והזמן הזמין הוא 27,000 שניות ליום, הזמן הזמין ליחידת מוצר הוא 120 שניות.

Target Cost

עלות יעד: עלות פיתוח וייצור של מוצר שאין לחרוג ממנה.

Test Readiness Review – TRR

סקר מוכנות לבדיקה: סקר הבוחן את מוכנות המוצר לביצוע בדיקות קבלה ע”י הלקוח.

The Least Waste Way

הדרך פחותת הבזבוזים: השיטה היעילה והזולה ביותר ליצור המוצר.

Throughput Time

משך ייצור: הזמן הדרוש לקידום המוצר מרעיון ועד לשיגור, מהזמנה לאספקה, או מחומר הגלם ועד למסירה לידי הלקוח. משך הייצור כולל את זמני הייצור ואת זמני ההמתנה בתור. בהנגדה לזמן עיבוד ולזמן אספקה.

Time To Market.

זמן היציאה לשוק: הזמן שעובר מייזום הפרויקט דרך הפיתוח והיצור ועד יציאה לשוק.

To do list

רשימת מטלות: אחד התוצרים של אירועי קייזן. רשימת המטלות והפעולות לביצוע, כולל שמות האחראים ולוחות זמנים.

Total Business Return – TBR

תשואה עסקית כוללת: אומדן הביצועים הפיננסיים המבוסס על שולי תפעול שנתיים, על עליה בערך המניות, על דיווידנדים המשולמים לבעלי המניות ועל מדדים פיננסיים אחרים.

Total Employee Engagement

שילוב מלא של עובדים: עובדים מיומנים החשים מחוייבות ופועלים יחדיו הם לב כל מאמץ המושקע ביישום שינויים. כדי לשתף אותם בשיפור מתמיד, יש החובה להעניק להם הכשרה מתאימה בתפיסות ובשיטות הייעול. יש לעודד אותם ליטול סיכונים ולפעול על פי הבנתם. ראה סביבה תומכת.

Total Productive Maintenance, TPM

תחזוקה כוללת למערכת ייצור: שיטה שנועדה להבטיח כי כל מכונה המשתתפת בתהליך הייצור תהיה כשירה תמיד לביצוע משימותיה כך שקו הייצור לא יסבול מהפרעות. מחייבת שיתוף המתככנים, המפעילים והמתחזקים.

Total Quality Management TQM

ניהול איכות כוללת: גישה ניהולית ומערכת עקרונות מנחים, שמטרתן לספק את כל הדרישות, הצרכים והציפיות של הלקוחות תוך כדי ביצוע שיפור מתמיד בארגון.

Toyota Production System – TPS

שיטת הייצור של טויוטה: כלים שפיתחה טויוטה ומשמשים את תורת ה- LEAN.

Value

ערך: יכולת המסופקת ללקוח במועד הנכון ובמחיר הולם, כמוגדר בכל מקרה על ידי זרם הערך של הלקוח. הפעילויות הספציפיות הנדרשות לתיכון, להזמנה ולאספקה של מוצר ספציפי, החל בהעלאת הרעיון, הזמנות או רכש חומרי גלם,  וכלה בשיגור לשוק,  באספקה, או מסירה לידי הלקוח.

Value Engineering

הנדסת ערך: שיטה הנדסית לצמצום עלויות מיותרות של מוצר או תהליך מבלי לפגום באיכות ביצועיו, באמינותו או באיכותו. תהליך הנדסת ערך נעשה במהלך או בסיום הפיתוח.

Value Stream Mapping

מיפוי זרם הערך: זיהוי כל הפעילויות הספציפיות למוצר או למשפחת מוצרים, המתבצעות לאורכו של זרם הערך.

Value Stream Mapping

מיפוי זרם הערך: זיהוי כל הפעילויות הספציפיות המתבצעות במוצר, או במשפחת המוצרים, לאורכו של זרם הערך מתחילת התהליך ועד סיומו.

Vigorously Expel = Hanedashi

פליטה נמרצת: מתקן או אמצעי אוטומטי המבטיח את מצבו הנכון של חלק ואת הפנייתו לפעולה/לתהליך הבא. בייצור, אמצעים אלה משמשים לפריקה אוטומטית ולהכוונת החלק לעבר הפעולה הבאה. בדרך כלל, זהו מתקן פשוט מאד. קריטי בקו הפועל במתכונת צ’אקו צ’אקו.

Visual Controls

אמצעי בקרה חזותיים: אמצעים ויזואליים המשמשים לניהול תחנות העבודה. זהו אוסף של אותות, לוחות, תרשימים, אורות וסימנים המשמשים לאבחנה ברורה בין המצב הרגיל, או הרצוי, לבין מצב חריג, הבלתי רצוי.

WASTE

בזבוז: כל פעולה שאינה מוסיפה ללקוח ערך מוסף

עבודה שהלקוח אינו מוכן לשלם עליה
עבודה שאינה משנה את המוצר או מידע
עבודה שאינה נעשית בפעם הראשונה ונכון

ראה “7 סוגי הבזבוז”.

Work In Process.

עבודה בתהליך: עבודה שנמצאת בתהליך היצור וטרם הושלמה. נחשבת חלק מהמלאי.

Yield

תנובה: היחס בין תפוקה מוצלחת של תהליך לתפוקה תיאורטית אפשרית.

Zero Defects

אפס ליקויים

Comments are closed.